enel +30 210 4179444 sales@firstchoicetravel.gr

Όροι Χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά.Συνεπώς, ελέγχετέ τους κατά διαστήματα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει.
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, μη διστάσετε να μας απευθύνετε τις ερωτήσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: info@firstchoicetravel.gr

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, όλο το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύεται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων και της νομοθεσίας διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων ή/και βάσει άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη first choice travel ή/και στις ελεγχόμενες από αυτήν εταιρείες ή σε τρίτους που έχουν παραχωρήσει τη άδεια χρήσης του υλικού που τους ανήκει στη first choice travel.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και για προσωπική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή οποιαδήποτε εκμετάλλευση του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Δεν επιτρέπεται ομοίως η δημιουργία σύνδεσης ή ειδώλου (mirror) για οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας ιστοσελίδας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Ή ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ) ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ”.
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΉΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ (1)ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ή ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, (2)ΟΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ, ΝΑ ΒΛΑΨΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΡΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΠΕΡΙΗΓΕΙΣΤΕ, ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ-ΤΗΣ ΑΓΝΟΙΑΣ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ (A)ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, (B)ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή (Γ)ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

Αποδέχεστε ότι είστε και παραμένετε μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο κάθε υλικού που υποβάλλετε και ότι δεν θα υποβάλετε υλικό το οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, υβριστικό ή άσεμνο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, προσωπικά ή περιουσιακά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικό απόρρητο τρίτων κ.α. Οτιδήποτε υλικό υποβάλλετε, ιδέες σχετικά με τη σχεδίαση προϊόντων, την τεχνολογία ανάπτυξης προϊόντων ή άλλη πρόταση που ενδέχεται να έχετε αναπτύξει κλπ, θα θεωρείται ότι συνοδεύεται από την εκχώρηση του μη αποκλειστικού και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής δικαιώματος και άδειας για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, απεικόνιση, μετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων και διανομή αυτού του υλικού, οπουδήποτε στον κόσμο, με οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, μετάδοσης και απεικόνισης που υπάρχει ή θα υπάρξει στο μέλλον.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας ανατρέξτε στην Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων, στην παράγραφο “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». H εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και την ανάπτυξη της παρούσης ιστοσελίδας, λαμβάνει δε τα ενδεδειγμένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των δεδομένων που καταχωρούνται, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα, ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο διακομιστής της δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε

Μέσω της ιστοσελίδας μας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας για να υποβάλετε μια ερώτηση.

Στην περίπτωση αυτή θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και μια σύντομη περιγραφή του αιτήματός σας.

Πως χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας και ελπίζουμε να σας παρέχουμε τις απαντήσεις που χρειάζεστε.

Οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται στον ιστότοπό μας, ο οποίος φιλοξενείται από τρίτο πάροχο, με τον οποίο υπάρχει σύμβαση συνεργασίας η οποία εξασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας  το οποίο προσφέρουμε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Θα διαβάσουμε το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, ώστε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από ιστότοπό μας, ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες μας, που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να λάβουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις που μπορεί να σας επηρεάσουν.

Πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για ένα μήνα από την υποβολή του αιτήματός σας, εκτός εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας να σας στέλνουμε πληροφορίες μάρκετινγκ σε συνεχή βάση, οπότε θα τα διατηρήσουμε όσο συνεχίζετε να συναινείτε.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν οι προσωπικές πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τo First Choice Travel και να λάβετε αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Μπορούμε να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε αιτήματα που είναι κακόβουλα ή πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο των άλλων ή για τις οποίες η πρόσβαση δεν απαιτείται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε διόρθωση εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ανακριβή.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο να παρέχουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε εσάς.

Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. για τη χρήση των δεδομένων σας για τη στόχευση διαφημίσεων.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ανακριβή ή έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε προσωπικά στοιχεία που σας παρέχονται σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Πειραιά. Πληροφορίες για την Εταιρεία : info@firstchoicetravel.gr